ខណៈនេះអគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះតូបលក់ដូររយ៉ាងតិច៥កន្លែង នៅឆ្នេរអូរត្រេះ

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ តាមសេចក្តីរាយការណ៍នាពេលនេះឲ្យដឹងថា មានតូបលក់ដូរយ៉ាងតិច៥កន្លែង នៅឆ្នេរអូរត្រេះ ស្ថិតក្នុងក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ កំពុងតែឆាប ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។ មូលហេតុយ៉ាងណានោះ គេនៅមិនទាន់ដឹងនៅ ឡើយទេ ខណៈសមត្ថកិច្ចកំពុងជួយពន្លត់ភ្លើង ៕


ខណៈនេះអគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះតូបលក់ដូររយ៉ាងតិច៥កន្លែងនៅឆ្នេរអូរត្រេះ


ខណៈនេះអគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះតូបលក់ដូររយ៉ាងតិច៥កន្លែងនៅឆ្នេរអូរត្រេះ


ខណៈនេះអគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះតូបលក់ដូររយ៉ាងតិច៥កន្លែងនៅឆ្នេរអូរត្រេះ


ខណៈនេះអគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះតូបលក់ដូររយ៉ាងតិច៥កន្លែងនៅឆ្នេរអូរត្រេះ


ខណៈនេះអគ្គិភ័យកំពុងឆាបឆេះតូបលក់ដូររយ៉ាងតិច៥កន្លែងនៅឆ្នេរអូរត្រេះ

Comments
Loading...