អស្ចារ្យ បំផុតក្នុងលោក! អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន..(មានវីដេអូ)

បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តលេងល្បែងដោះស្រាយបញ្ហា ឬក៏ល្បែងដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលឆ្លាត និងគិតបានរហ័ស ប្រាកដជាស្គាល់ ល្បែងគូបរៀបពណ៌ជាមិនខាន។

ល្បែងនេះបើមនុស្សធម្មតាខ្លះ រៀបមិនចេញព៌ណដូចគ្នាទាំងអស់ឡើយ កុំថាឡើយក្មេង សូម្បីតែមនុស្សធំក៏ដោយ។ ហេតុដូចនេះហើយ បានជារាល់ការប្រកួតប្រជែងខាងខួរក្បាលឆ្លាតវ័យ និងរហ័ស ល្បែងនេះក៏មាននៅក្នុងការប្រកួតដែរ។

អ្វីដែលអស្ចារ្យ បំផុតនោះ គឺក្មេងប្រុសអាយុត្រឹមតែ 7ឆ្នាំម្នាក់ ឈ្មោះ Chan Hong Lik អាចរៀបពណ៌នេះនៅក្នុងការប្រកួតដោយប្រើតែដៃម្ខាងរួច មិនដល់៣០វិនាទីផង ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យ លើសពីនេះទៀតនោះ គឺរៀបគូបនេះដោយបិទភ្នែក ប្រើពេលមិនដល់៣នាទីផង។

ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានស្វែងយល់ពីគូបរៀបព៌ណនេះតាំងពីអាយុទើបតែបួនឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ដែលក្មេងធម្មតាទើបតែចាប់ផ្តើមរៀនស្គាល់អក្សរ និងសញ្ញាផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។

នេះបង្ហាញពីការចង់ចាំដ៏អស្ចារ្យ និងថ្វីដៃដ៏ស្ទាត់ជំនាញ កម្រមានអ្នកណាអាចធ្វើបានណាស់។ ហេតុនេះហើយមានវេបសាយ ល្បីៗជាច្រើនបានផ្សាយពីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ៕

សូមទស្សនារូបភាពខ្លះៗ នៃការប្រកួត និងវីដេអូនៅខាងក្រោម៖


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


សូមទស្សនាវីដេអូទី១៖


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


អាយុត្រឹម៧ឆ្នាំ អាចដោះគូបពណ៌ដោយដៃម្ខាង មិនដល់៣០វីនាទី និងបិទភ្នែកមិនដល់៣នាទី ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើដៃពីដោះមិនបាន


សូមទស្សនាវីដេអូទី២៖

Loading...