ម៉ាដូណា ខឹងណាស់..យំពេញមួយយប់ ខឹងនឹងកម្មវីធី Apsara Award 2016 ថាជាកម្មវិធីអយុត្តិធម៌បំផុត មិនគួរណាធ្វើចឹង.. (មានវីដេអូ)

កាលពីយប់មិញនេះ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ក៏ឃើញតារាៗជាច្រើន ទទួលបានពានដូចៗគ្នាច្រើននាក់ផងដែរ។ តារាសិល្បៈយ៉ាងច្រើនកុះករត្រូវគេឃើញបង្ហាញខ្លួន នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ បើធៀបនឹងរដូវកាលមុនៗ គឺសភាពប្រគល់ពានក្នុងកម្មវីធីប្រគល់ពានរដូវកាលទី៣ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់ Apsara Award 2016 លើកនេះមានភាពអធឹអធមជាង ។

លោក ម៉ាដូណា ដែលជាតារាសម្តែងកំប្លែងល្បីមួយរូបក្នុងកម្មវិធីទូរសទ្សន៍ដែលធ្វើឲ្យស្សនិកជនសើចសប្បាយ តែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ ស្រាប់តែឃើញលោក បង្ហោះវីដេអូមួយដោយចោទថា «Apsara Award 2016» ជាកម្មវិធីអយុត្តិធម៌សំរាប់ខ្ញុំ និងធ្វើអោយខ្ញុំឈឺចាប់បំផុត សូមជួយ shear ផង។

សូមទស្សនារូបភាពខ្លះៗនៃកម្មវិធី និងវីដេអូនៅខាងក្រោម៖


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


រូបភាព សកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


សូមទស្សនាវីដេអូទី១៖


សូមទស្សនាវីដេអូទី២៖


សូមទស្សនាវីដេអូ ក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី «Apsara Award 2016» ក្នុងពេលប្រគល់ពានការពីយប់ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ៖

Comments
Loading...