ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីសចាប់បើកនៅឆ្នាំ ២០១៨ខាងមុខនេះហើយ!

ឧទ្យានកម្សាន្តដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានគេបង្ហាញថាវាជាកន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងប្រុសទាំងស្រីអាចចូលទៅកម្សាន្តផ្លូវ​ភេទដោយ​មិន​ខ្លាចក្រែងអ្វីទាំងអស់។ យោងតាមរបាយការណ៍សារព័ព៌មាន The Daily Mail បានឱ្យដឹងថាឧទ្យាននោះមានឈ្មោះថា ErotikaLand នឹងចាប់បើកក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីក្រុង Piracicaba ប្រទេសប្រេហ្ស៊ីល។

ហើយរាល់ផ្នែកនីមួយៗនៃឧទ្យានកម្សាន្តនោះគឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធផ្លូវភេទទាំងអស់ រាប់បញ្ចូលទាំងការតាំងលក់ឧបករណ៍សិច បញ្ចាំងរឿងអាសអាភាសជាលក្ខណៈ 7D និងអាងហែលទឹកស្រាត និងកន្លែងលេងហ្គេមសិចផ្សេងៗ។


ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


ឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


សូមទស្សនាវីដេអូឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស


សូមទស្សនាវីដេអូឧទ្យានកំសាន្តសិច ដំបូងបង្អស់នៅប្រេស៊ីស

Comments
Loading...