តារាស្រីដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម លេងមួយក្បាច់នេះ ផ្អើលទាំងហ្វេសប៊ុកវៀតណាម និង… (មានវីដេអូ)

តាមរយៈវិដេអូស្ពត ពាណិជ្ជកម្មសាបូដុសខ្លួន មួយដែលបានបង្ហោះក្នុងយូធូប របស់តារាស្រីដ៏ល្បីល្បាញរបស់វៀតណាមបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនថាតែនៅប្រព័ន្ធសង្គមហ្វេសប៊ុកវៀតណាមទេ ថែមទាំងពេញសង្គមហ្វេសប៊ុកថៃផងដែរ។

ដោយនៅក្នុងស្ពតនោះ គឺតារាស្រីត្រូវបានក្រុមចោរពីនាក់លួចដាក់កាម៉េរាក្នុងបន្ទប់គេង ហើយត្រូវបានឃើញនាងមូជទឺកដោយគ្មានសំលៀកបំពាក់ទាំងអស់។

នៅពេលដែលស្ពតនេះបានដាក់នៅលើយូធូប ត្រូវបានមានមនុស្សមើលរាប់លាន់ដង ដោយសារតែរូបរាងដ័ស៊ិចស៊ីរបស់នាង។ សូមទស្សនារូបភាពខ្លះៗ និងវីដេអូនៃស្ប៉តពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូនេះ។


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម


រូបភាពពាណិជ្ជកម្មសាប៊ូដុសខ្លួនដែលថតដោយតារាដ៏ល្បីរបស់វៀតណាម

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

Comments
Loading...