តើលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងថាស្បែកជើង Nike ពេលផលិតគេធ្វើពិសោធន៍ម៉េចខ្លះអត់?

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

Comments
Loading...